En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med alla åldrar.

Elin Harrysson, Andreas Willgert, m.fl. Kyrkkaffe.