En växande gemenskap med Gud och varandra

Sinnesrogudstjänst

Pilgrimens sju nyckelord – Tystnad. Kaffe från 16.15.