En växande gemenskap med Gud och varandra

Förbönsgudstjänst i Famnen

Förbönsgudstjänst i Famnen med anledning av Ekumeniska böneveckan.