En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst i Ekumeniska böneveckan

Medverkande: Lasse Vallmoss från Abrahamsbergskyrkan, Ann Westblom, Eva Holmin Eriksson.
Dessutom: Söndagsklubb.
Kyrkfika.