En växande gemenskap med Gud och varandra

Sinnesrogudstjänst

Tema: steg 11 – Sökte genom bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med Gud, sådan vi uppfattade Honom, varvid vi endast bad att få kunskap om Hans vilja med oss och styrka att utföra den.
Fika från 16.15.