En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Elin Harrysson predikar.
Körerna Soulful Kids och Soulful Teens medverkar.
Söndagsklubb.
Kyrkfika.