En växande gemenskap med Gud och varandra

Sinnesrogudstjänst

Tema: Steg 3 – Beslöt att överlämna vår vilja och våra liv till Guds omsorg, sådan vi uppfattade Honom.
Predikan av Per Westblom.
Sånger av Py Bäckman.
Fika från 16.15.