En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med alla åldrar

Tema: 5+2=?

Jessica Sunnerdahl, Tomas Sundbom, Helene Bergman, Ulrika Sundbom.
Utblick och insamling till ALEF.
Kyrkkaffe.