En växande gemenskap med Gud och varandra

Lovsångsmässa

19.00 Nattvard, lovsång, bön, ljuständning.
Fika från 18.30.