En växande gemenskap med Gud och varandra

Sinnesrogudstjänst

Sinnesrogudstjänsten börjar kl. 17. Fika serveras från kl. 16.15.
Tema: steg 3 – Beslöt att överlämna vår vilja och våra liv till Guds omsorg, sådan vi uppfattade Honom.