En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med alla åldrar

Helene Bergman, Tomas Sundbom, Kerstin Florén, Miriam Mondragon m.fl.
Kyrkkaffe.
Obs! Utflykten inställd!