En växande gemenskap med Gud och varandra

Sinnesrogudstjänst

Tema: steg 2 – Vi kom till tro att en Kraft större än vi själva kunde återge oss mental hälsa.
Kim Bergman predikar.