En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med alla åldrar

David Fouladi, Helene Bergman och Tomas Sundbom leder denna gudstjänst där vi önskar att alla ska känna sig välkomna.

Efter gudstjänsten blir det utflykt.