En växande gemenskap med Gud och varandra

Sinnesrogudstjänst

Tema: Villighet.
Fika från 16:15