En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med mycket musik

Bromma kyrkokör kommer att framföra delar ur ”Förklädd gud” av Lars-Erik Larsson och Hjalmar Gullberg, under ledning av Anne-Marie Bodén.
Söndagsklubb och Teens. Kyrkkaffe.