En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Larsåke W Persson. Tema: Att vara troende – slut på all tvärsäkerhet.
Kören Soulful Kids medverkar.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.