En växande gemenskap med Gud och varandra

Sinnesrogudstjänst

Pilgrimens sju nyckelord – Ödmjukhet. Kaffe från 16.15.