En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med alla åldrar

Barnkören Soulful Voices Kids medverkar.

Efter gudstjänsten: Kyrkfika eller följ med på en UTFLYKT