En växande gemenskap med Gud och varandra

Påskdagsgudstjänst

Tema: Kristus är uppstånden.

Predikan: Folke Pettersson.

Efter gudstjänsten: Kyrkfika.