En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med nattvard

Klas Eriksson, Lennart Wårdh, Johanna Boije. Start för 100 dagar med Jesus. Söndagsklubb. Kyrkkaffe.