En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med diakonilinjen på Bromma folkhögskola

Karin Andersson m fl, Ulrika Sundbom. Söndagsklubb. Kyrkkaffe.