En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med nattvard

Elin Harrysson predikar.
Ingen Söndagsklubb (sportlov)
Kyrkkaffe