En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med alla åldrar med nattvard

Tema: En speciell måltid med Jesus.
Jessica Sunnerdahl, Tomas Sundbom, Helene Bergman.
Kyrkfika.