En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med nattvard

Bertil Forsberg predikar.
Kyrkkaffe.