En växande gemenskap med Gud och varandra

Ekumenisk nyårsbön i Abrahamsbergskyrkan