En växande gemenskap med Gud och varandra

Nyårsandakt

Christer Daelander