En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med global inriktning

Predikan: Cecilie Larsen, samordnare Eurasien.
Insamling till Equmeniakyrkans internationella mission.
Terminsstart för Söndagsklubben.
Kyrkkaffe.