En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med nattvard

Elin Harrysson, Jae Chun.
Ingen Söndagsklubb.
Kyrkkaffe
13.00 Bönesamling i andaktsrummet