En växande gemenskap med Gud och varandra

Ekumenisk gudstjänst på Världsböndagen

Välkommen på ekumenisk gudstjänst som arrangeras av kyrkorna i Bromma. Efter gudstjänsten serveras fika.