En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Hanna Enbom predikar och informerar om Sjukhuskyrkan.
Söndagsklubb för barn 3-12 år.
Kyrkfika för alla och sedan församlingsmöte.