En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med nattvard

Elin Harrysson predikar.
Kyrkfika.

13.00 Bönesamling