En växande gemenskap med Gud och varandra

Ekumenisk gudstjänst kl. 17 i Ängbykyrkan

Ingen gudstjänst i Kyrkan vid Brommaplan