En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Om Guds löften – och våra egna
Larsåke W Persson predikar
Obs! ingen nattvard. Vi hänvisar till Sinnesogudstjänsten kl 17.
Söndagsklubb
Kyrkkaffe