En växande gemenskap med Gud och varandra

Församlingens årsmöte

Bromma Baptistförsamling håller sitt årsmöte efter gudstjänst och kyrkkaffe.