En växande gemenskap med Gud och varandra

Ekonomimöte

I år inbjuder Bromma Baptistförsamling till ett ekonomimöte inför söndagens årsmöte.