En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med alla åldrar

Fångad av en stormvind – att stå för sin tro i motvind

Drama, predikan, musik och sång.
Kyrkfika.