En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med nattvard

Det finns bara en Gud – och inte är det jag!
Larsåke W Persson predikar.
Söndagsklubb.
Kyrkkaffe.