En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Guds härlighet i Kristus.
Hélène Boëthius predikar.
Insamling till internationella missionen.
Obs! ingen söndagsklubb.
Kyrkkaffe.