En växande gemenskap med Gud och varandra

Ekumenisk fredsgudstjänst

Nyårsdagen 2020 kl 17.00 kommer författaren Ylva Eggehorn till Kyrkan vid Brommaplan. Ylva talar över temat Barn och stjärnor. Sång och musik av kammarensemblen ArtSong under ledning av Thore Kennestad.
Ylva Eggehorns andaktsbok Natt och dag kommer att finnas till försäljning i
samband med den efterföljande serveringen.
Arrangör: Bromma Ekumeniska Råd.