En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Guds barn – genom födsel och/eller genom tro?
Larsåke W Persson predikar.