En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Plötsligt besök med livslånga följder.
Larsåke W Persson predikar.
Kyrkkaffe.