En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst i Ekumeniska böneveckan

Livets källa.
Torbjörn Gustavsson från Bromma församling predikar.
Söndagsklubb.    
Kyrkkaffe.