En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med nattvard

Larsåke W Persson predikar.
Tema: Tala om Gud eller till Gud.
Nya medlemmar hälsas välkomna.
Insamling till internationella missionen.
Söndagsklubb.
Kyrkkaffe med glimtar från Kongo.