En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med alla åldrar

Elsa Cronhjort med flera.
Besök från och insamling till Equmenia.
Kyrkkaffe.
Utflykt efter gudstjänsten för den som vill.