En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med nattvard

Tomas och Rose-Marie Engström.
Efter gudstjänsten: Kyrkfika.
Obs! ingen Söndagsklubb denna söndag