En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Tema: Bönen.
Predikan: Jens Marklund.
Dessutom: Söndagsklubb.
Efter gudstjänsten: Kyrkfika.