En växande gemenskap med Gud och varandra

Nationaldagsbönen 6/6

Denna dag ber tusentals kristna i hela Sverige för vårt land.
Det gör även vi!   

Fokus i vår är att församlingarna ska nå ut med evangeliet.
Bön för församlingsplantering och evangelister.
I övrigt ber vi för ”De sju samhällspelarna”.
Rose-Marie och Tomas ansvarar.