En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med alla åldrar

Elsa Cronhjort med flera.
Terminsavslutning för Söndagsklubben och Teens.
Efter gudstjänsten: Kyrkfika eller följ med på PICKNICK