En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Elin Harrysson.
Terminsstart för Söndagsklubben.
Kyrkkaffe.