En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med alla åldrar

Nattvard.
Elsa Cronhjort, Tomas Sundbom, Helene Bergman m.fl.
Kyrkkaffe för alla efteråt.